Om ditt företag är baserat i EU och momsregistrerat kan du göra inköp skattefritt. Snälla du skapa på konto för att få skatten avdragen i kassan.

 

SELKAstore erbjuder även andra förmåner till företagskunder, läs mer.

SELKA4Business offers furniture for office and home